Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece

Služba organizira i provodi zdravstvenu zaštitu djece do 6. godine starosti. U službi su uposleni liječnik specijalist pedijatar  koji provodi slijedeće  zdravstvene usluge:

  • sudjeluje u određivanju dijagnoze i liječenja najčešćih bolesti kod djece
  • organiziraju i provode cijepljenja djece prema  cijepnom kalendaru
  • provode sistematske preglede djece

Pored liječenja oboljele djece vrši se kontinuirano praćenje njihovog rasta i razvoja. Pored liječenja pacijenata veliki značaj se pridaje preventivnom radu koji se provodi kroz sistematske i kontrolne preglede, te imunizacija kao i praćenje cijepljenja statusa i naručivanje djece na propuštena cijepljenja u skladu sa zakonom o imunizacija.

  • Vesna Brnas, dr. med. spec. pedijatrije
  • Antonija Ćosić, dipl.med. sestra
  • Anica Ćuk, med. sestra
predškolska djeca

Telefonski brojevi:

  • Ordinacija (034) 356 – 109
  • Katroteka: (034) 356 – 111

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00

  Vaše zdravlje počinje ovdje

Kontaktirajte nas putem kontakt forme

Ili nazovite — 034/ 356 – 103

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. DOSTUPNI SU TERMINI ZA ISTI DAN

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića 12.