Služba za neurološke bolesti

Neurološka služba pruža specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu kroz sljedeće usluge: uzimanje anamneze, pregled pacijenata, obrada i liječenje pacijenata u ambulantama u okviru svoje specijalnosti. Vrši upućivanje pacijenata na druge konzilijarne  preglede i na bolničko liječenje. Pruža se hitna medicinska pomoć u akutnim neurološkim stanjima

U okviru kontinuiranog procesa rada aktivno sudjeluje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti po pozivu obiteljskog liječnika, koju isti ne može riješiti. Obavljaju se sistematski pregledi, vrše obradu za Institut za ocjenu radne sposobnosti, izdaju liječnička uvjerenja, nalazi za tuđu njegovu pomoć, kao i pelene. 

Vanski suradnik: prim.dr. Silvana Dilber, dr.med.spec.neuropsihijatrije

                        Kontakt:

                                         034 / 356 193

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 07:00 h – 15:00 h

  Vaše zdravlje počinje ovdje

Kontaktirajte nas putem kontakt forme

Ili nazovite — 034/ 356 – 103

Bolja zdravstvena njega je naša misija

Kontaktirajte nas putem kontakt forme

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića 12.