Narodna poslovica veli – zdravu čovjeku nedostaje puno toga (jer ljudsko srce nikad posve zadovoljno nije…), a bolesnom samo jedno – ZDRAVLJE!

„Bože zdravlje…“, upućuje na važnu poveznicu vjere i zdravlja. Dokazano je da ljudi koji vjeruju tj. istinski prakticiraju svoju vjeru rjeđe pobolijevaju, brže ozdravljaju i općenito su manje izloženi rizičnom ponašanju.

„Zdravlje je dar Božji…“ – zato je na nama, barem ga čuvati …

Have a Different Question?

Email us anytime

Or call — 344 532 2352

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. DOSTUPNI SU TERMINI ZA ISTI DAN

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića bb.