Od 24. do 30. travnja 2022. godine obilježava se Svjetski tjedan cijepljenja.

Cijepljenjem je spašeno više života nego bilo kojom medicinskom intervencijom u povijesti – od prvog cjepiva razvijenog za zaštitu od velikih boginja do najnovijih mRNA cjepiva koja se koriste za sprječavanje teških slučajeva COVID-19. Godišnje se, zahvaljujući cijepljenju, spriječi 2-3 milijuna smrti.

Cjepiva nas štite kao pojedince i pomažu nam da zaštitimo jedni druge kao članove globalne zajednice. Tema Svjetskog tjedna imunizacije 2022. je “Dug život za sve”, a cilj mu je ukazati na važnost ravnopravnog i proširenog pristupa cjepivima, čime bi se pridonijelo dugom i zdravom životu svih stanovnika na Zemlji.

  • Tijekom cijelog tjedna Služba za polivalentnu patronažu Doma zdravlja Tomislavgrad u suradnji sa Službom za zdravstvenu zaštitu žena i Službom za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dijece vršiti će edukaciju medicinskih sestara/tehničara opće njege u Domu zdravlja Tomislavgrad, djece u školama,starijih osoba  u domovima za starije s posebnim naglaskom na važnost cijepljenja djece i odraslih.

                                                 

  • Cijepljenje je najdjelotvornija i najsigurnija mjera u sprječavanju zaraznih bolesti.