U ponedjeljak 8. srpnja 2024. godine obilježava se Dan općine Tomislavgrad te je isti, sukladno Odluci o proglašenju neradnog dana na području općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad” broj: 4/22), neradni dan.

Na ovaj dan neće raditi tijela državne uprave, javna poduzeća, javne ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na području općine Tomislavgrad.

Odluka-o-proglasenju-neradnog-dana-u-opini-Tomislavgrad

Općina Tomislavgrad