U suradnji Doma zdravlja Tomislavgrad i Osnovne škole Stjepana Radića, Prisoje, danas je u Kulturno informativnom centru Tomislavgrad, održana  edukacija na temu „Pružanje prve pomoći“. Predavanja i prezentaciju za učenike od 6. do 9. razreda održali su voditelj Službe za hitnu medicinu, Stipan Dilber, spec.psihijatrije i Mario Ljubičić, med.tehničar.

Edukaciju iz pružanja prve pomoći nikada nije prerano započeti. Već u ranoj dobi djeca su spremna usvojiti prva znanja o pružanju prve pomoći, a u njihovu svijest je u toj dobi nužno ugraditi potrebu brige za sebe i druge u slučaju nezgoda.

Ovim putem zahvaljujemo ravnatelju Osnovne škole Stjepana Radića, Anti Jurčeviću  na pozivu za suradnju i uspješnoj realizaciji iste.

 U P R A V A