Svjetski tjedan borbe protiv glaukoma ove se godine obilježava u razdoblju od 13. do 18. ožujka 2023.godine. Oftalmolozi u Bosni i Hercegovini se redovito uključuju u obilježavanje Svjetskog tjedna borbe protiv glaukoma organiziranjem i provođenjem kampanje diljem zemlje, akcijom besplatnog mjerenja očnog tlaka te edukacijom o glaukomu  putem edukativnih brošura.

Cilj je informirati  javnost o toj podmukloj bolesti, koja je danas jedan  od  vodećih uzroka sljepoće u svijetu, te skrenuti pažnju na važnost oftalmološkog pregleda.

Oftalmološki pregled uključuje pored određivanja refrakcije oka (naočale), pregled prednjeg segmenta oka, pregled očne pozadine i mjerenje očnog tlaka. Pravovremenim otkrivanjem bolesti i ispravnim liječenjem prevenira se najteža komplikacija ove bolesti a to je sljepoća. Čimbenici rizika kod glaukoma mogu biti: genetika, starija životna dob, ranije ozljede oka, određene refrakcijske greške oka, dijabetes, arterijska hipertenzija, reumatske bolesti itd.                                                                                                     

Kod glaukoma je vrlo važno istaknuti da se dijagnoza i procjena praćenja i razvoja bolesti zasniva na lako mjerljivom parametru-mjerenju očnog tlaka, uz ostale pretrage – gonioskopiju, vidno polje, pahimetriju. Treba napomenuti da postoji glaukom bez povišenih vrijednosti očnog tlaka, tzv. normotenzivni glaukom, ali kod  takvih pacijenata nalaz vidnog polja kao i OCT potvrđuju dijagnozu.                                                                                                                             

Zadaća oftalmologa jeste na vrijeme otkriti bolest, pravilno provesti procedure dijagnoze bolesti, primjeniti adekvatnu vrstu kapi za terapiju i pratiti progresiju odnosno stagnaciju same bolesti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Prim. Dražana Šimić, dr.med. spec. oftalmologije