Na temelju Rezolucije UN-a iz 2007. godine, 2. travanj, se u svijetu obilježava kao Svjetski dan autizma. Tom prilikom posebna pažnja se posvećuje osobama sa ovom dijagnozom, uz naglasak stručnjaka da oni mogu i te kako biti ravnopravni članovi našeg društva, ukoliko im se osiguraju odgovarajući uvjeti i neophodna podrška.

Autizam je vrlo složen neurorazvojni poremećaj koji
zahvaća sve aspekte dječje ličnosti (komunikacija, motorika, ponašanje i učenje). Autizam se otkriva u
ranom djetinjstvu. Može se prepoznati već oko 18. mjeseca života (iako nekad i ranije, a najkasnije kada je dijete staro 3 godine), no najčešće se simptomi prepoznaju u periodu od 2. do 3. godine.

Važno je naglasiti da rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni sustav kao i aktivno uključivanje u svakodnevni život može pomoći osobama sa poremećajem autizma da razviju svoje socijalne i komunikacijske vještine, postanu samostalniji. Terapeutski učinak učinak može biti
od velikog značaja u prevladavanju brojih barijera kod ove djece, te pruža višestruki učinak, jer može biti snažno sredstvo za poticanje onog aspekta razvoja gdje su najviše pogođeni, a to je socijalna interakcija i komunikacija.
Život osoba s poremećajem autizma nije lak te se suočavaju s nizom životnih poteškoća. No, svi mi možemo značajno pridonijeti poboljšanju kvalitete njihova života.

 UPRAVA