U suradnji Doma zdravlja Tomislavgrad i Centra “ Nova nada“,  iz Tomislavgrada, danas su u prostorijama Centra, održana  predavanja na temu „Hitna stanja kod djece“. Predavanja za uposlenike održala je  Bernardina Šarac, dr.med.spec. obiteljske medicine. Hitna stanja zahtijevaju  brzu reakciju, trenutačno djelovanje i vještinu snalaženja.

Liječnica je  na kvalitetan i opsežan način uposlenike  upoznala s hitnim stanjima  kod djece te postupcima prilikom istih temeljem primjera iz prakse.

Ovim putem zahvaljujemo Centru „Nova nada“ na uspješno realiziranoj suradnji.

UPRAVA