Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije Momčilo Bajić danas je  posjetio Dom zdravlja Tomislavgrad i tom prilikom upoznat je s provedbom nekoliko projekata financiranih od strane Hercegbosanske županije i Federacije BiH.

Ministru je predstavljena i novonabavljena oprema poput ekg uređaja, autoklava, računalne opreme, kombiniranih uređaja za elektro i ultrazvučnu terapiju, uređaja za eletroterapiju, magnetoterapiju i slično čija je nabava financirana iz županijskog proračuna u vrijednosti 100.000,00 KM.

„Vrlo sam zadovoljan trudom i energijom vodstva Doma zdravlja Tomislavgrad te rezultatima ovih projekata i nadam se da će se i u budućnosti i dalje raditi na modernizaciji opreme i poboljšanju kvalitete usluga“, kazao je ministar Bajić.

Tijekom posjete razgovaralo se i o dugovanjima navedene ustanove i planovima za financijsku konsolidaciju. (MRZSSP)

Izvor tekst: Vlada Hercegbosanske županije