Cijepljenje protiv humanog papiloma virusa (HPV) djevojčica i djevojaka, kao i dječaka i mladića je preporučljivo radi smanjenja rizika od HPV infekcije i njenih štetnih posljedica, naročito određenih karcinoma – istaknuto je tijekom pete Edukativne radionice o uvođenju imunizacije protiv HPV u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je održana u Livnu 5. listopada 2023. godine u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj radionice bio je informirati i educirati zdravstvene djelatnike koji rade na imunizaciji u Kantonu 10 o svim aspektima Programa imunizacije protiv HPV infekcije u 2023./2024. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“Zadovoljstvo nam je zdravstvenim djelatnicima Hercegbosanske županije prezentirati sve dosege uvođenja imunizacije protiv HPV u Federaciji Bosne i Hercegovine. U radionicama koje smo do sada realizirali u različitim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine uspjeli smo vidjeti što je stvarna potreba terena i koliko je visok interes za cijepljenje protiv HPV koje očekujemo da počne krajem ovoga mjeseca. Vrlo smo zadovoljni cijelom situacijom i nadamo se da ćemo u razgovoru sa onima koji su najodgovorniji, a to su zdravstveni djelatnici, uspjeti osvijetliti ovu važnu temu i na taj način podići nivo znanja o humanom papiloma virusu, dugoročnim rizicima koje infekcija nosi sa sobom i važnosti cijepljenja protiv HPV”, rekao je prim. mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med., ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Pomoćnica ravnatelja za medicinske poslove i voditeljica Sektora javnog zdravstva Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prof. dr. Aida Ramić Čatak, dr. med., naglasila je da je cilj serije edukativnih radionica educirati zdravstvene djelatnike i javnost i obratiti se roditeljima koji odlučuju o cijepljenju svoje djece.

“Veliki je značaj biti na terenu, razgovarati i družiti se sa zdravstvenim djelatnicima, profesionalcima, koji su u svakodnevnom i izravnom kontaktu sa roditeljima da pošaljemo poruke o sigurnosti i učinkovitosti cjepiva protiv HPV, ali i da unaprjeđujemo komunikacijska znanja i vještine. Nadamo se da ćemo kroz ove radionice potaknuti zdravstvene djelatnike da aktivnije i učinkovitije komuniciraju sa roditeljima, da im objasne značaj zaštite zdravlja mladih generacija i svu dobrobit koju im pruža cijepljenje protiv humanog papiloma virusa”, rekla je prof. dr. Ramić Čatak.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravsto Hercegbosanske županije dr. Diana Mamić naglasila je važnost edukacije zdravstvenih djelatnika, pogotovo roditelja, o cijepljenju protiv HPV.

“Zadovoljstvo nam je što se u i našoj županiji realizira ovaj hvale vrijedan projekat – edukativne radionice o uvođenju imunizacije protiv HPV u Federaciji Bosne i Hercegovine. Roditelji, odnosno njihova djeca, uskoro će imati priliku pristupiti cijepljenju protiv HPV. Ali, prije toga, moramo informirati zdravstvene djelatnike, roditelje i djecu o njegovom značaju. Cijepljenje protiv HPV je važno za prevenciju malignih oboljenja, posebno raka vrata maternice. Trebamo slijediti zemlje koje su ovo cijepljenje već davno uvele, a u mnogim zemljama je ovo cijepljenje u redovitom programu imunizacije”, rekla je dr. Mamić.

Edukativne radionice o uvođenju imunizacije protiv HPV u Federaciji Bosne i Hercegovine namijenjene zdravstvenim djelatnicima koje je stručno uredio i vodi Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u partnerstvu s Federalnim ministarstvom zdravstva, UNFPA, WHO u BiH, USAID-om i Udrugom Kap održavaju se do kraja godine u nekoliko gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovdje možete pogledati video izvještaj: –> VIDEO

Izvor tekst: Zavod za javno zdravstvo FBiH