Drugi radni sastanak radnih grupa za validaciju knjige profesionalnih kompetencija u zdravstvenoj njezi održan je u Domu zdravlja Tomislavgrad. Konstruktivnom sastanku prisustvovali su predstavnici Domova zdralja Livno i Tomislavgrad, bolnice Livno, pomoćnik Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez, Ivona Ljevak sa Fakulteta zdravstenih studija Sveučlišta u Mostaru te predstavnici Fondacije fami.
➡️Proces validacije stručnih kompetencija medicinskih sestara/tehničara ima za cilj unaprijediti njihove opise poslova kao i pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta zdravstvenih ustanova.
📌Planirano je ovaj model u budućnosti proširiti i na ostale zdravstvene ustanove u Federaciji BiH.