Svake godine 1. prosinca, obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv  HIV / AIDS-a.

Taj dan je posvećen podizanju svesti o jednom od najozbiljnijih zdravstvenih izazova današnjice. Ova godina donosi temu „Neka zajednice vode!” i naglašava značaj zajedničkog djelovanja u borbi protiv HIV-a.

Razlika između HIV-a (virusa humane imunodeficijencije) i AIDS-a (sindroma stečene imunodeficijencije) temelj je borbe protiv ove bolesti. Treba naglasiti da HIV napada imunološki sustav, a ne mora nužno voditi do AIDS-a, posebno uz pravovremeno otkrivanje i terapiju. Upravo zato su rana dijagnostika i medicinski tretman od velikog značaja.HIV se prenosi putem određenih tjelesnih tekućina, ali ne i svakodnevnim kontaktom, što je važna informacija u borbi protiv stigme koja vlada. Procjenjuje se da trenutno 38 miliona ljudi žive sa HIV virusom.  Danas je postignut veliki napredak u liječenju HIV-a i razumijevanju puteva prijenosa što nam omogućava bolju zaštitu od širenja virusa.  Uprkos tome, mnogi i dalje ne poznaju načine zaštite od virusa, te koristimo ovu priliku da apeliramo na naše građane da se informiraju o načinima prenosa virusa i mogućnostima zaštite!

Rano otkrivanje HIV-a pomoću testiranja omogućava brže započinjanje terapije, što značajno poboljšava kvalitetu života osoba koje žive sa HIV-om. Efikasnost antiretrovirusne terapije omogućila je da HIV postane kronična bolest kojom se može upravljati, te je ključno da terapija bude dostupna i da je se pacijenti pridržavaju.

Zajedno možemo napraviti promjenu i graditi svijet bez AIDS-a, gdje svaka osoba ima pristup potrebnoj brizi i podršci. Naša zajednička borba, ispunjena empatijom i solidarnošću, ključna je za prevladavanje ovog globalnog izazova.

                                                                                  UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD