Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda, donesenom u listopadu 1992. godine, kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom proglašen je 3. prosinca, s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu. Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se s osnovnim ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poticanje međusobne suradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba s invaliditetom. Na taj se način ublažavaju posljedice socijalne isključenosti, ali i senzibilizira javnost na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, ali s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

Slijedom navedenog Svjetska zdravstvena organizacija ima slijedeće  odgovore i preporuke:

Kako bi poboljšao pristup i pokrivenost zdravstvenim uslugama za osobe s invaliditetom, SZO insistira na :

  • univerzalnom zdravstvenom osiguranju, bez financijskih poteškoća
  • zaštiti tijekom zdravstvenih hitnih situacija
  • pristup međusektorskim javnozdravstvenim intervencijama, kao što su usluge vode, sanitacije i higijene.
  • usmjeravanju i podržavanju država članica da povećaju svijest o pitanjima invaliditeta i promiče uključivanje invaliditeta kao komponente u nacionalne i zdravstvene programe;
  • prikupljanje i širenje podataka i informacija o invaliditetu;
  • razvija normativne alate, uključujući smjernice za jačanje uključivanja osoba s invaliditetom u zdravstvene usluge;
  • izgrađuje kapacitete među donositeljima zdravstvenih politika i pružateljima usluga;
  • promiče strategije kojima se osigurava da su osobe s invaliditetom upoznate s vlastitim zdravstvenim uvjetima, te da zdravstveno osoblje podržava i štiti prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom;
  • doprinosi Strategiji Ujedinjenih naroda za uključivanje osoba s invaliditetom (UNDIS) za promicanje “održivog normativnog napretka u uključivanju osoba s invaliditetom kroz sve stupove rada Ujedinjenih naroda”;
  • pruža državama članicama i razvojnim partnerima ažurirane dokaze, analize i preporuke vezane uz uključivanje osoba s invaliditetom u zdravstveni sustav.

Pomažući drugima, pomažemo i sebi, u budućnosti!

Nada Tavra, mag.sestrinstva