Ovim putem Vas obavještavamo da je kvar na telefonskoj mreži otklonjen te je kontakt telefon Službe za hitnu pomoć ponovo u funkciji.
Zahvaljujemo na razumijevanju!

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD