U prostorijama Doma zdravlja  Tomislavgrad  dana, 05. i  06.ožujka, 2024.godine održat će se  predavanja za uposlenike Vatrogasnog društva Tomislavgrad.

Stručna predavanja održati će tim hitne medicinske pomoći na sljedeće teme:

  • Uloga vatrogasaca i primjena  osnovni  postupaka  pri spašavanju unesrećenih osoba,
  • Uloga vatrogasaca i primjena osnovnih  postupaka   kod događaja vezanih za traumu tijekom   prometnih nesreća,
  • Primjena osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu uređaja, automatskog vanjskog defibrilatora (AVD).

Cilj ovih predavanja je kroz prezentaciju i praktičan rad, vatrogasce uz njihov profesionalan rad  detaljno uputiti o načinu postupanja u različitim situacijama prilikom prometnih i drugih nesreća.

V.d.ravnatelja Ivanka Živković, dr.med., je istaknula važnost ovakvih suradnji i edukacija kao spremnost na sve situacije u kojima dolazi do životne ugroženosti svakoga od nas.

                                                                                            UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD