Dom zdravlja Tomislavgrad uz financijsku podršku Vlade Hercegbosanske županije, uspješno  realizirao nabavu novih  medicinskih uređaja i opreme.

Služba za radiološku dijagnostiku , GE Versana Premier  UZV

Služba za ORL, Audiometar i Timpanometar

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Ginekološka stolica

Našim službama želimo uspjeh u daljnjem  radu a korisnicima naših usluga nastavak kvalitetne zdravstvene skrbi.

                                                                                            UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD