Fondacija  fami u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Edukativnim centrom Doma zdravlja Mostar, organizirala je u Mostaru u razdoblju od 19.03. -20.03.2024.godine dodatnu edukaciju mentora u oblasti zdravstvene njege u zajednici.

Polaznici edukacije su mentori, koje su imenovani ispred zdravstvenih ustanova s područja četiri županije : Zapadnohercegovačke (Grude), Hercegovačko-neretvanske(Mostar), Kantona Sarajevo (Sarajevo) i Hercegbosanske županije (Tomislavgrad).

Na edukaciji ispred Doma zdravlja Tomislavgrad sudjelovala je Julija Barišić,dipl.med.sestra.

                                                                                                  UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD