Dana 19. i 26. lipnja 2024. Služba za obiteljsku medicinu – TIM1 neće raditi u drugoj smjeni.

Uprava