Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane da je srijeda 1. ožujka 2023. godine Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o proglašenju 1. ožujka Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine („Službeni list R BiH“, broj 9/95).

Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade.