Međunarodni dan radiologije obilježava se 8. studenog na dan kada je nobelovac Wilhelm Conrad Röntgen otkrio X zrake davne 1895. godine. Iako je njihova upotreba nedovoljno zastupljena, radiološke dijagnostičke procedure poput rendgena, ultrazvuka, magnetne rezonance (MRI) ili kompjuterizirane tomografije (CT) imaju često odlučujuću ulogu i utjecaj na ishod liječenja.

Cilj Međunarodnog dana radiologije je podizanje svijesti o važnosti uloge radioloških metoda čija je svrha otkrivanje i praćenje bolesti, a posljedično tome i znatan utjecaj u odabiru terapijskih postupaka i važnost uloge Službi za radiološku dijagnostiku u zdravstvenoj zaštiti građana.

                                                                                                                                                              UPRAVA