Edukacije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Edukacije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,  za djelatnike  izvanbolničke hitne medicinske službe, za doktore medicine, medicinske sestre/tehničare i vozače Doma zdravlja Tomislavgrad Djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe svakodnevno spašavaju ljudske...

Obavijest o blagdanu i neradnom danu

Dom zdravlja Tomislavgrad, obavještava građane da je četvrtak 16. lipnja 2022. godine  Tijelovo (Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove), sukladno Zakon o blagdanima i neradnim danima HR HB („Narodni list HR HB“, broj 45/95), blagdan i neradni dan u...

Svečano potpisivanje ugovora prekogranične suradnje

Danas je na Plitvičkim Jezerima održana svečanost potpisivanja i uručivanja ugovora u okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji je u ime Doma zdravlja Tomislavgrad potpisala i preuzela ravnateljica Ivanka Živković,...

Simpozij  Projekt mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

Projekt mentalnog zdravlja  u Bosni i Hercegovini (PMZ u BiH) Faza Ili (2018-2023), koji implementira Association INSTITUTE FOR POPULATION AND DEVELOPMENT/IPD u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i  Ministarstvom zdravlja i socijal ne zaštite Republike...

Dom zdravlja Tomislavgrad u suradnji sa Transparency International Bosna i Hercegovina

Dom Zdravlja Tomsilavgrad jedna je od 15 zdravstvenih ustanova u kojima je pokrenuto uvođenje novih antikoruptivnih akata u oblastima koje su podložne korupciji: 💶upravljanje javnim finansijama,💁upravljanje ljudskim resursima,🛒javne nabavke i↔️sukob interesa. Jačanjem...

01.06.2022.godine, vanjska ocjena  Doma zdravlja Tomislavgrad od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) 

Dana, 01.06.2022.godine, tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ)  obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja (svih  službi po standardima za Domove zdravlja), Centra za mentalno zdravlje (prema standardima za CMZ) i...

Pismo zahvale Vladi Hercegbosanske županije

Dom zdravlja Tomislavgrad upućuje pismo zahvale Vladi Hercegbosanske županije i Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, za kontinuiranu financijsku potporu i razumijevanje za naše potrebe. Upravo je briga za poslovanje Doma...

Atletski miting zajedno u suradnji sa Centrom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Tomislavgrad

U subotu 21.05.2022. održan je atletski miting za članove Univerzalne sportske škole Tomislavgrad s kojom već gotovo godinu dana uspješno surađujemo preko našeg Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kada je u pitanju tjelesna aktivnost i zdravlje naših...

Tvoj život je u tvojim rukama, PREGLEDAJ SE!

Danas je u Domu zdravlja Tomislavgrad započela realizacija Programa preventivne mamografije na području Hercegbosanske županije. Program provodi  Ministarstvo rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih, uz podršku Doma zdravlja Tomislavgrad i nevladinih organizacija...

Obavijest Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Naglašavajući važnost prevencije Ministarstvo rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih provodi Program preventivne mamografije na području Hercegbosanske županije, uz podršku Doma zdravlja Tomislavgrad i nevladinih organizacija UZ „Bistrica“ Livno i UG Grahovo u...

O našoj ustanovi

Dom zdravlja Tomislavgrad je jedina javnozdravstvena ustanova na području općine Tomislavgrad koja ima bogatu tradiciju utemeljena je 1954. Sposobno osoblje (23 liječnika od kojih je 13 specijalista) te 61 ostalih medicinskih djelatnika…

dom zdravlja

Vijesti

Edukacije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Edukacije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Edukacije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,  za djelatnike  izvanbolničke hitne medicinske službe, za doktore medicine, medicinske sestre/tehničare i vozače Doma zdravlja Tomislavgrad Djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe svakodnevno spašavaju ljudske...

Obavijest o blagdanu i neradnom danu

Obavijest o blagdanu i neradnom danu

Dom zdravlja Tomislavgrad, obavještava građane da je četvrtak 16. lipnja 2022. godine  Tijelovo (Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove), sukladno Zakon o blagdanima i neradnim danima HR HB („Narodni list HR HB“, broj 45/95), blagdan i neradni dan u...

Svečano potpisivanje ugovora prekogranične suradnje

Svečano potpisivanje ugovora prekogranične suradnje

Danas je na Plitvičkim Jezerima održana svečanost potpisivanja i uručivanja ugovora u okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji je u ime Doma zdravlja Tomislavgrad potpisala i preuzela ravnateljica Ivanka Živković,...

Simpozij  Projekt mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

Simpozij  Projekt mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

Projekt mentalnog zdravlja  u Bosni i Hercegovini (PMZ u BiH) Faza Ili (2018-2023), koji implementira Association INSTITUTE FOR POPULATION AND DEVELOPMENT/IPD u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i  Ministarstvom zdravlja i socijal ne zaštite Republike...

N

Zašto smo tu

Stručnošću i ljubaznošću naših djelatnika učinit ćemo sve, da ovaj Dom zdravlja bude Vaš Dom u kome će te se protivno zdravstvenim poteškoćama istinski dobro osjećati i u kome će te dobiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

N

Profesionalni i ljubazno osoblje

Briga i pomoć najranjivijim skupinama društva logičan je slijed filozofije poslovanja naše ustanove, ali i svojevrsna moralna obveza te odgovornost u poslovanju. 

N

Telefonsko savjetovalište 24/7

Slobodno nazovite telefonom i posavjetujte se s našim dostupnim liječnikom li sestrom. Naime, ukoliko se radi o stanju koje treba neodložno liječenje, stručna osoba će posumnjati (ili prepoznati).

N

Tvoje zdravlje i tvoj Dom zdravlja

Narodna poslovica veli – zdravu čovjeku nedostaje puno toga (jer ljudsko srce nikad posve zadovoljno nije…), a bolesnom samo jedno – ZDRAVLJE!

N

Čemu težimo i kuda idemo

Prateći nove trendove i standarde kvalitetne zdravstvene zaštite osigurati pacijentima najkvalitetniju zdravstvenu skrb. To je naša vizija…

N

Prava pacijenata vaša prava

  • pravo na informacije
  • pravo na slobodan izbor
  • pravo na povjerljivost informacija i privatnost
  • pravo na tajnost podataka

Naše službe

  Dom zdravlja Tomislavgrad broji sljedeće službe kao krovne institucije – pretražite ih i saznajte potrebne informacije o njihovoj strukturi i ambulantama koje pokrivaju.

Služba za obiteljsku/opću medicinu

Opća/obiteljska medicina je temeljni dio primarne zdravstvene zaštite te kao takva osigurava kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu uključujući preventivne usluge..

Služba za interne bolesti

Ukoliko se ne osjećate dobro, imate sumnje koje želite provjeriti ili želite stručno mišljenje posjetite specijalistu internistu kako bi dobili stručno mišljenje

Služba za hitnu pomoć

Hitna pomoć odnosi se na mjere koje se provode, kako bi se spasio ljudski život, izbjegla prijeteća opasnost ili ublažavanje zdravstvenih poteškoća prije stizanja pomoći liječnika ili službe za spašavanje. 

Služba za medicinu rada

Medicina rada je grana medicinske djelatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalima utjecajem okolišnih čimbenika kojima je osoba profesionalno izložena.

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece

Pedijatrija je grana medicine koja je definirana objektom svog interesa- djetetom, od rođenja do kraja adolescencije. To je, prema tome, medicina razvojne dobi. 

Centar za mentalno zdravlje u zajednici

U svom radu provodi mjere promocije mentalnog zdravlja, prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja i oboljenja.

  Vaše zdravlje počinje ovdje

Kontaktirajte nas putem kontakt forme

Ili nazovite — 034/ 356 – 103

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića bb.